3/10/2016
Làng An Bằng

Đánh cá là nghề chính của làng An Bằng.

Dưới đây là hình ảnh của các chị bán cá ở chợ sau khi được chồng đi biển về.

(Hì​nh: Nguyễn A Đức)