Một buổi họp sơ khai của làng có quyết định tạm đình chỉ cuộc đua. Tuy nhiên, làng sẽ có cuộc họp rộng để triển khai quyết đình của các vị bô lão trong làng.

Theo tục lệ văn hoá của làng An Bằng, mỗi ba năm, làng có tổ chức cuộc đua thuyền nhằm biểu dương tinh thần thể thao, vui chơi ngày được mùa, cầu cho mưa thuận gió hoà. Lễ hội này đã kéo dài từ gần 500 năm nay kể từ khi khai canh làng, đến năm 2017 này là lần thứ 124. Trong suốt thời gian lịch sử của làng, chưa có lần nào bị hủy bỏ, ngoại trừ trong trường hợp bom đạn chiến tranh vào thời Pháp đô hộ. Dù vậy, qua lần đó, làng An Bằng vẫn cho ghe đánh cá xuống nước để lấy lệ đua. Cho nên, việc giữ gìn tục lệ này rất quan trọng với toàn dân An Bằng. Ở khắp tỉnh Thừa Thiên, ai ai cũng biết ngày hội đáng ghi nhớ này vào mỗi ba năm của làng An Bằng.
Tuy nhiên, qua nhiều trắc trở của hệ thống tổ chức và tinh thần hơn thua ở một thành phần nhỏ trong làng, việc tiếp nối tục lệ này đang vào giai đoạn chùng bước, điển hình là sự sơ khởi trong buổi họp vừa qua.
Vào hôm 23 tháng 2 vừa qua, một số bô lão đã có một buổi họp sơ khai về vấn đề này. Được biết, quyết định của làng là sẽ tạm nghỉ cuộc đua này. Phóng viên Lê Bát của anbangnews phỏng vấn ông trưởng làng Nguyễn Văn Cẩn và được ông cho biết như sau:

Theo ông Cẩn cho biết, hiện nay làng tạm thời không tổ chức đua, nhưng sẽ đứng ra làm lễ cho giang sơn. Những ngày sắp tới, làng sẽ tiếp tục mở rộng cuộc họp với đông đủ các bô lão ở 4 vạn, 3 thôn, 10 phường để cùng đưa ra giải pháp thích hợp. Quyết định hủy hay đ​ua đều tuỳ thuộc vào lòng dân An Bằng, cũng như tinh thần gìn giữ văn hoá của họ.
Anbangnews sẽ cố gắng tiếp tục theo dõi quyết định này của làng.
Tin/hình: Lê Bát