THIÊP MỜI
HỘI ĐồNG HƯƠNG AN BÅNG.
SOUTHWEST FLORIDA
LỄ TÁT NIÊN QUÝ MÃO 2023

Trân trọng kính mời:
Quý đông hương dành thời gian đến
tham dự buổi lễ tất niên.
Vào lúc :4 giờ chiều
Ngày 21 tháng 01 năm 2024
(Ngày 11 tháng Chạp năm Quý Mão)
Đến tại:Hội trường
Reverside Community Center
3061 E Riverside Dr
Fort Myers, FL 33916
United States

Để tham dự Lễ tất niên Quý Mão 2023.
Sự hiện diện của Quý vị là niềm vinh dự
cho Ban Tổ chức nói riêng và cho tình
làng nghĩa xóm nói chung.Mọi đóng góp ý kiến
Xây dựng liên lac:
Trương Công Uy (941) 661.7603
Nguyễn Quốc (843) 343.3626
Nguyễn Khoa (289) 565.9792
Lê Tế (734) 218,5197
Thay mặt ban tổ chức
Trưởng ban.
Trương Công Úy