DỰ ÁN XÂY DỰNG LẠI CÔNG VIÊN BÀU ĐÌNH TÂM LINH AN BẰNG
Bản vẽ xây dựng Bàu Tâm Linh của làng An Bằng, và Thả Long Châu vào dịp lễ cầu Dân An Vật Thụ đầu năm theo truyền thống của Làng.
Bước 1: Đã xây dựng la thành phía bên ngoài xong với số tiền là 130.000.000 VND ( một trăm ba mươi triệu ) Tương đương 6.000 USD.
Bước 2: Làng sẽ tiến hành xây dựng lại khuôn viên bàu tâm linh, tùy theo kinh tế của dân làng ủng hộ và sẽ làm theo từng giai đoạn.Dự kiến chi phí cho toàn bộ công trình là 1.560.000.000đ( một tỷ,năm trăm,sáu mươi triệu đồng )
Dưới đây là toàn bộ bản vẽ chi tiết, xin thông báo cho bà con dân làng tham gia góp ý. Hội đồng làng xin cám ơn.                                                                              

Bảng vẽ được thiết kế bởi kiến trúc sư người An Bằng: Anh Nguyễn Dũng

Tin: Lê Bát,Hồ Toàn.