Đó là câu hỏi mà người dân An Bằng ở Hải Ngoại đang trông ngóng.

(Sáng ngày 31 tháng 5 năm 2017, Vùng An Mỹ đã di chuyển ghe ra khỏi rạp để tiện việc sửa chữa, phục vụ cho kỳ đua sắp đến. Hình: Mạnh Phạm)
Tin vắn:
Theo tin tức từ các phóng viên ABN cho hay, ba thôn đã sẵn sàng thực hiện kỳ đua lần thứ 124 của làng, nhằm bảo vệ truyền thống lâu đời của các bậc cha anh. Tuy nhiên, ba thôn (Bắc Thượng, Trung-Định-Hải, và An Mỹ) sẽ họp với làng một lần cuối, những mong có sự ủng hộ và đồng thuận của làng.
ABN sẽ theo dõi vào tìm hiểu kỹ hơn để cung cấp tin tức đến các bạn.
Anbangnews.