Tin buồn từ Canada.  Em Fùng Nhật Phi, pháp danh Tuệ Trí Thường, vừa qua đời ở tuổi 16.  Đây là một tin rất buồn cho cộng đồng An Bằng hải ngoại.  Sau đây là cáo phó của gia đình.

Cáo Phó

Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin cùng thân quyến và bằng hữu gần xa.  Con và Cháu của chúng tôi:

FÙNG NHẬT PHI
Pháp danh: TUỆ TRÍ THƯỜNG

Sinh ngày 13/1/2006 tại Winnipeg, Manitoba Canada.  Mất ngày 6/1/2022 tại Missisauga, Ontario, Canada.

Hưởng dương: 16 tuổi.

Linh cữu quàn tại St. John’s Dixie Visitation Centre
737 Dundas St. E., Missisauga, Ontario, L4Y 2B5
Phone: 905-889-8889 (English), hay 647-746-4911 (Việt)

Tang gia đồng kính báo:

  • Thân Mẫu: Nguyễn Thị Hiên
  • Cậu: Nguyễn Văn Bính và gia đình

Chương Trình Tang Lễ:

  • Thăm Viếng: Thứ Sáu ngày 14/1/2022 từ 11:00 am – 1:00 pm
  • Lễ Cầu Siêu & Thành Phục: từ 1:00 pm – 3:00 pm
  • Lễ Hỏa Táng: Thứ Ba, ngày 18/1/2022 vào lúc 1:30 pm tại Kane-Jerrett Funeral Home, 8088 Yonge Street, Thornhill ON L4J 1W3,
    Tel: 905-889-8889

Cáo Phó Này Xin Thay Thế Thiệp Tang.