Tin buồn từ Florida: Em Nguyễn Văn Phú vừa qua đời tại Florida, hưởng dương 15 tuổi. Em Phú là con của ông bà Nguyễn Văn Lê và Lê Thị Mười. Sau đây là cáo phó của gia đình.

Cáo Phó

Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin cùng thân bằng quyến thuộc và quý bằng hữu đồng hương xa gần.

Cháu: Nguyễn Văn Phú
Pháp danh: Nguyên Lộc

Do lâm bệnh, sau nhiều ngày điều trị không suy giảm, đã trút hơi thở cuối cùng vào lúc 6h30 tối ngày 19 tháng 10 năm 2021 (tức ngày 14 tháng 9 năm Tân Sửu).

Hưởng dương: 15 tuổi.

Linh cữu được quàn tại:
Quinn-Shalz A Family Funeral Home
3600 Third St. S, Jacksonville Beach, Florida 32250, Hoa Kỳ

Chương Trình Tang Lễ
Chủ Nhật, ngày 24 tháng 10 năm 2021
10:00 AM – 12:00 PM: Lễ nhập quan, Lễ Cầu Siêu, Phát Tang, và Cúng Cơm
12:30 PM – 2:30 PM: Thăm Viếng
2:30 PM – 3:30 PM: Lễ Động Quan, Di Quan, và Hoả Táng

“Thân tứ đại trả về tứ đại
Thanh thản ra đi, bỏ lại băn khoăn
Nay nương chư Phật Pháp Tăng
Nguyện sanh lạc cảnh vĩnh hằng an vui.”

Tang gia đồng kính báo:
Cha: Nguyễn Văn Lê, PD Nguyên Hậu
Mẹ: Lê Thị Mười, PD Nguyên Bính
Chị: Nguyễn Thị Diễm Trang, PD Nguyên Đài
Chị: Nguyễn Thị Diễm Quỳnh, PD Tâm Thiện Tuệ
Anh: Nguyễn Văn Phúc, PD Nguyên Hoà
Anh rể: Văn Công Hiến, PD Chân Không

Cáo phó này thay thế Thiệp Tang. Xin miễn phúng điếu và vòng hoa. Trong lúc tang gia bối rối, nếu có điều gì sơ sót, xin quý bằng hữu và đồng hưong xa gần niệm tình tha thứ.