Giáo Xứ An Bằng tổ chức trại hè

Sau một năm học hỏi giáo lý và sinh hoạt PT/TNTT.

Xứ Đoàn Kitô Vua Giáo Xứ An Bằng tổ chức trại hè huấn luyện và vui chơi cho ba ngành: Ấu, Thiếu, Nghĩa. Rừng Một Tình Yêu, nơi đóng trại lý tưởng cho các em, nơi Đài Giáp An Bắc đang xây dựng. Đã làm cho các em vui mừng phấn khởi.

Ngày trại đầu tiên này là của ngành Ấu Nhi,tiếp theo là ngành Thiếu,Nghĩa trại hè sẽ bắt đầu từ ngày 18/7/2016 đến ngày 21/7/2016 đây là hoặt động thường niên của Giáo xứ An Bằng.

 

Tin : Giáo Xứ An Bằng & Anbangnews

Tin & Ảnh : Thanh Hồ