9/4/2014
 Thơ: Đào Hoài

(Giếng Tau: nằm ở Lầm Bùi, cách Am Bà Chúa 100 mét)

An Bằng có giếng cổ xưa,

Giếng Tau, giếng Bộn, giếng Chùa là ba.

Khi chưa có giếng ai đào,

Nước từ ba giếng, dùng cho cả làng.

Nước giếng ngon ngọt, thơm lừng,

Mạch từ lòng đất tuôn trào vọt lên.

Có khi ba bốn lỗ liền,

Trông rất ngoạn mục, linh thiêng hiển bày.

Nghĩ về quá khứ lạ thay!

Chỉ có ba giếng, mà nuôi cả làng.

Ngày nay uống nước nhớ nguồn,

Đi đâu cũng nhớ, An Bằng giếng xưa

 

Đào Hoài 4/2011

 

Ghi Chú:

  • Giếng Chùa nằm cạnh chùa làng. (Ngôi chùa xưa, nay đã khôi phục, nhưng bộ móng cũ vẫn còn)
  • Giếng Tau: ở Lầm Bùi, gần giếng Chùa.
  • Giếng Bộn: nằm ở cuối làng, gần Am bà Thủy (Am Phật Bà) Am Bà Thủy hiện không còn, làng đã xây lại ở vị trí khác.

 

(Bài vở, tin tức, đóng góp, xin gởi về: anbangeditor@gmail.com)