Website Cầu Làng

Các em học sinh và sinh viên của An Bằng tại hải ngoại, dẫn đầu bởi chị Vân Trương, có tạo ra một website với cái tên gọi rất hấp dẫn:  Cầu Làng, tiếng Anh là Village Bridges.  Cầu Làng được tạo dựng với ước mơ kết nối tuổi trẻ An Bằng, chia sẻ kinh nghiệm về các vấn đề như tiến trình nộp đơn vào đại học, tìm và chọn trường đại học, chuyển tiếp từ đời sống học sinh sang đời sống sinh viên, giảm căng thẳng từ áp lực văn hóa, xin tiền học bổng, hay khám phá nghề nghiệp.  Một trong những dự án của Cầu Làng là tạo nên một cơ sở dữ liệu để bao gồm tất cả những chuyên gia An Bằng thành công về học vấn.  Có lẽ đây là một công việc đòi hỏi sự kết nối rộng, chặt chẽ, và rất công phu.  Các nhân sự trong Cầu Làng gồm có:


Van Truong – Tổng Giám Đốc Điều Hành & Đồng Sáng Lập


Christina Nguyen – Giám Đốc Điều Hành & Đồng Sáng Lập


Brandy Truong – Giám Đốc Tiếp Thị & Đồng Sáng Lập


Quynh-Tien Dao – Giám Đốc Lập Trình & Đồng Sáng Lập

Đây là một niềm vui lớn cho người An Bằng khi nhìn thấy những người An Bằng trẻ tìm đến với nhau, tương trợ lẫn nhau trong một hệ thống quy mô. Xin vào liên kết dưới đây để khám phá thêm website cầu làng. https://www.villagebridges.org/home

.