Mến chào bạn đến với Cổng Thông Tin An Bằng!

Đây là trang mạng chính thức của người dân An Bằng. Chúng tôi là những anh chị em thanh niên An Bằng thuộc nhóm An Bằng Hội Tụ tại Facebook, đến từ khắp nơi trên thế giới và sinh hoạt đoàn kết với nhau đã nhiều năm qua. Để theo kịp với đà tiến văn minh của xã hội hiện nay, chúng tôi đứng ra thành lập trang mạng CỔNG THÔNG TIN AN BẰNG nhằm mục đích:

  • 1. Kết hợp tình thân An Bằng
  • 2. Giao lưu và học hỏi với những người Việt Nam trên thế giới
  • 3. Gìn giữ nguồn gốc và phong tục Việt Nam
  • 4. Tạo ra một sân chơi lành mạnh cho mọi lứa tuổi
  • 5. Chia sẻ và cập nhật tin tức đáng tin cậy để phục vụ độc giả khắp nơi

Chúng tôi kính mời quý bạn cùng vào Cổng Thông Tin An Bằng để san sẻ, đóng góp, trao đổi những thông tin lành mạnh, lợi ích cho cộng đồng, cùng nhau giữ gìn hương thơm quê mẹ và giúp nhau thăng tiến cuộc sống. Mọi góp ý xin liên lạc Nhóm Chủ Trương.

 

Welcome to An Bang Portal!

This is the official site of the An Bang People.  We are the An Bang youths from all over the world who have been connected, originally from the Facebook group An Bang Hoi Tu.   To continue bonding our relationships and to take advantage of the improved technology world, we create this Portal with the following goals:

  1. Bring all An Bang People together as a family
  2. Interact with and learn from the Vietnamese People all over the world
  3. Preserve our Vietnamese roots and cultures
  4. Create a healthy atmosphere that is suitable for ages
  5. Share and update reliable and useful news for our communities

We would like you to share, interact, and contribute news that is beneficial to our communities and to make our lives even more meaningful.  Please contact us if you have any suggestions.

An Bang Portal Adminstrators

Nhóm Chủ Trương

anbangeditor@gmail.com