Thân Hữu An Bằng muốn giúp quê tổ Quảng Bình trong nạn lũ lụt 2016 này.

Quả​ng Bình đang gặp nạn lũ lụt, vớ​i lư​ợ​ng nư​ớ​c dâ​ng cao, phá​ hoạ​i nhiề​u nhà​ cử​a và​ sự​ bì​nh thư​ờ​ng củ​a đ​ờ​i số​ng ngườ​i dâ​n.  Họ​ đ​ang chờ đợi sự giúp đỡ của chúng ta.

 

Làng An Bằng, có nguồn gốc tổ tiên từ thôn An Ba, xã Cừ Hà, Huyện Khang Lộc, phủ Tân Bình (nay là tỉnh Quảng Bình) đã phò trợ chúa Nguyễn Hoàng dẹp Mĩ Lương vào năm 1570 nhân lúc các ngài thuỷ tổ ra Thanh Hoá bằng đường biển (trích LXTC – Văn Đình Xuân). Các ngài cũng theo Chúa Tiên nam hạ và ghé ở vùng đất ở vùng duyên hải. Một năm sau, 1571, cùng với vợ con vào đây và đặt tên vùng đất mới này là An Đôi (đối với An Ba), sau đổi lại là An Bằng (đôi = bằng).

 

Được biết, vùng đất của tổ tiên An Bằng ấy nay đang gánh nhiều tang thương bởi cơn lũ vừa qua. Một nhóm anh em thân hữu An Bằng muốn làm một việc gì đó để bày tỏ tấm lòng với đất tổ Quảng Bình.

 

Đa số người An Bằng rất giàu tình thương và sẵn sàng ủng hộ cho các hội từ thiện để giúp đỡ người trong cơn hoạn nạn.  Dù các bạn có tham gia hay ủng hộ hội từ thiện nào, xin hãy chung lòng với chúng tôi trong việc làm nhớ nguồn cội này.  Đây không phải là một việc làm từ thiện, mà là bày tỏ tình nghĩa của người An Bằng với quê tổ​ mà thôi.  Vì vậy, chúng tôi sẽ không qua một hội từ thiện nào cả.  Hơn nữa, đây cũng chẳng phải là việc làm của Anbangnews.

 

Các bạn muốn chung tay, xin ủng hộ qua Paypal này.   Một số anh chị em chúng tôi đại diện ở An Bằng ra Quảng Bình tận tay trao thức ăn và nước uống, trợ giúp tinh thần người dân qua cơn hoảng sợ này.

Thương lắm người dân miền trung.

(Ghi chú:  Ủng hộ qua link Paypal ở trên.  Số tiền ủng hộ sẽ được cập nhật thường xuyên.  Kêu gọi này sẽ hết hạn vào ngày 23 tháng 10 – đúng 7 ngày.  Thắc mắc, xin liên lạc Lê Trúc 720-459-2755)

Lê Trúc