Sau khi được quốc hội lưỡng viện đồng thuận cho gói cứu trợ 1.9 ngàn tỷ đô la, nhằm hướng tới bình thường hóa cuộc sống sau cơn đại dịch, hôm nay tổng thống Biden đã chính thức ký thành luật.  Luật này có tên là American Rescue Plan.  Có lẽ đây là gói cứu trợ cuối cùng mà chính phủ Hoa Kỳ ban bố, nên số tiền cao hơn so với hai lần trước.

Với số tiền khổng lồ này, phần lớn được đưa vào hỗ trợ các doanh nghiệp tư nhân để thúc đẩy tái hoạt nền kinh tế vốn bị tổn thương bởi Covid-19.  Một phần khác, trợ giúp cho phần bảo hiểm thất nghiệp thêm $300 mỗi tuần từ tiền liên bang. Một phần khác là chu cấp chính quyền địa phương, phân phối vaccine, và tài trợ cho các trường học mở cửa lại an toàn. Điều đáng nói là phần đông dân chúng đều có thể nhận $1,400 mỗi người.  

Số tiền $1,400 này sẽ gởi trực tiếp vào nhà bank của bạn sớm nhất vào cuối tuần này.  Chi tiết về số tiền này như sau:  

  • Chính phủ sẽ dựa vào mức lương của bạn để quyết định ai nhận được số tiền này.  Nếu bạn đã khai thuế cho 2020 thì sở thuế sẽ dùng tài liệu mà bạn khai để dựa vào đó.  Nếu bạn chưa khai thuế cho năm 2020 thì sở thuế sẽ dựa vào thuế của năm 2019.
  • Nếu có cung cấp trương mục ngân hàng cho sở thuế lúc khai thuế thì số tiền này sẽ được trực tiếp chuyển vào nhà bank của bạn.  Nếu không, chi phiếu sẽ được gởi về nhà vào tuần lễ 29 tháng 3.  Nếu nhận thẻ IEP, thẻ sẽ được gởi về vào tuần lễ 5 tháng 4.
  • Nếu khai thuế cá nhân và mức lương cá nhân dưới 75 ngàn/năm, bạn sẽ nhận được $1,400.  Số tiền nhận được sẽ giảm dần cho đến 80 ngàn/năm.  Nếu lương bạn trên 80 ngàn/năm thì bạn không hội đủ điện kiện cho số tiền này.
  • Nếu bạn là chủ của gia đình, mức lương cá nhân dưới $112,500/năm hoặc khi khai thuế chung với vợ/chồng và lương của hai người dưới $150,000/năm thì mỗi người sẽ nhận được $1,400.
  • Mỗi dependent (con cái, cha mẹ) không khai thuế riêng sẽ nhận thêm $1,400 nữa
  • Như vậy, mỗi gia đình vợ chồng có 2 đứa con có thể nhận tổng số $5,600, nếu mức lương dưới $150,000/năm.
  • Số tiền này sẽ không khai thuế cho năm sau.

Bạn có thể tìm hiểu thêm tại đây các links sau đây:

ABN Tổng Hợp.