Một nửa bên ni một nửa tê
Chia hai nỗi nhớ vẫn chưa về
Sông Hương mãi thắm lời giao ước
Núi Ngự hoài tươi tiếng nguyện thề
Mát ngọt Kim Long thời ấp ủ
Trong lành Vỹ Dạ thuở đam mê
Ai ơi chốn nớ đừng quên hỉ?
Hãy giữ cho mình chút giọng quê.!

Bằng Nguyễn February 27-18

Ảnh chụp tại Ponce Inlet