Cập nhật về hiện tình của Anh Công, người bị bỏng vừa qua.

Vừa qua, đại diện Anbangnews có viếng thăm anh Công, đang được điều trị tại bệnh viện, vẫn chưa khá hơn.  Sau đây là số tiền mà chúng tôi đã trao lại cho gia đình anh Công, hoặc gia đình có nhờ Anbangnews đưa lên:

Hôi Phật Tử Hại Ngoại $500
Chi Hội Mississippi $300
Bà con ở Mississippi $430
Hội Đồng Hương Làng An Bằng, Hội Từ Thiện An Bằng Chicago, và một số bà con ở Chicago $1500
Đội Bóng Đá 662 MS $300
Các nhà hảo tâm ẩn danh $150

Tiện đây, anbangnews cũng xin kêu gọi sự giúp đỡ của các bà con khắp nơi để gia đình anh Công yên tâm chăm lo về sức khoẻ của anh, mà không phải nhọc tâm về viện phí điều trị.

ABN Team –
Tin & Hình: Lê Bát, Phạm Mạnh, Hồ Thanh