Đầu Năm Mậu Tuất 2018 tại Chùa An Bằng.

Hình: Phạm Mạnh