Trước giờ văn nghệ mừng Chúa Giáng Sinh, tại Nhà Thờ Giáo Xứ An Bằng đang lộng lẫy với những ánh đèn.

Hình: Sơn Trần