Một số hình ảnh về hội bài chòi truyền thống của làng An Bằng trong ngày tết Tân Sửu tại làng.

Hình: Văn Thanh An