Vào sáng ngày 1 tháng 5 âm lịch, nhằm ngày 17 tháng 6 năm 2023, một buổi lễ tế âm linh cô hồn được diễn ra tại bãi biển An Bằng dưới sự chủ tế của đương kim thủ bộ Văn Đình Nhơn.  Tham dự  gồm có các bô lão làng, những thành viên trong hội đồng hương tộc, và một số con dân An Bằng.  Sau đây là video và những hình ảnh ghi nhận bởi phóng viên Anbangnews.

Lễ Thỉnh:

Lễ Cúng Âm Linh Cô Hồn – vào lúc 3 giờ sáng ngày 1 tháng 5 Quý Mão.

Hình & Video: Sơn Trần, Lại Nhật Tường, Văn Thanh An