[Ban Thông Tin Báo Chí: Chúng tôi vừa nhận Thông Báo số 2 của Ban Tổ Chức Hội Ngộ An Bằng Hải Ngoại về việc bổ sung nhân sự, xin phổ biến đến toàn thể con dân An Bằng tại Hải Ngoại, nguyên văn như sau:]

BAN TỔ CHỨC HỘI NGỘ AN BẰNG HẢI NGOẠI
Liên Lạc: hoingoanbang@gmail.com
_________________________

THÔNG BÁO 02

v/v Bổ Sung Nhân Sự Ban Điều Hành Tổ Chức Hội Ngộ An Bằng Hải Ngoại

Ngày 31 tháng 10 năm 2018

Kính gởi:

  • Ban Cố Vấn
  • Toàn thể thành viên Ban Tổ Chức Hội Ngộ An Bằng Hải Ngoại
  • Con dân An Bằng Hải Ngoại
  • Phân Ban Thông Tin Báo Chí “Để khẩn phổ biến – For Immediate Release”

Kính thưa toàn thể quý vị:

Nhằm một lòng hướng về ngày Hội Ngộ và nhu cầu bổ sung nhân sự để gánh vác những công việc đang tiến hành, nay chúng tôi xin thông báo như sau:

  • Chiếu theo Thông Báo 01, chúng tôi đã chính thức mời được ông Trương Minh Khôi (Miami, FL) vào chức vụ Phó Ban Nội Vụ. Chúng tôi đã tường trình những cập nhật trong Ban Tổ Chức, và trong thời gian tới, ông Trương Minh Khôi sẽ làm việc chung với tất cả các ban ngành nhằm theo dõi và cổ vũ cuộc hội ngộ được chu toàn.
  • Qua phiên họp riêng của Ban Điều Hành vào hôm 30 tháng 10, năm 2018 vừa qua, ông Nguyễn Thanh Bình (Miami, FL), do bận rộn công việc, không thể theo dõi mọi sinh hoạt của Hội Ngộ, đã xin thôi nhiệm vụ Phó Ngoại Vụ II. Ông Nguyễn Thanh Bình sẽ trợ giúp một phân ban khác, nơi ông không mất nhiều thời gian cá nhân của mình.
  • Nhận thấy nhiệm vụ Phó Ngoại Vụ II cần bổ sung kịp thời, Ban Điều Hành đã kết nối và mời được ông Lê Dũng-Thủy (Miami) thay thế trách nhiệm này.

Vì mục đích chung, xin quý vị chào đón hai ông Trương Minh Khôi và Lê Dũng-Thủy vào trách nhiệm mới này. Để cho công việc tổ chức hội ngộ được thành công suôn sẻ, ông Trương Minh Khôi và ông Lê Dũng-Thủy sẽ bắt đầu tiến hành các công việc được kiêm nhiệm bởi Ban Điều Hành.

Ban Điều Hành sẽ luôn đồng hành với mỗi phân ban để tiến hành các công việc đang diễn tiến.  Qua nỗ lực đó, chúng tôi xin kêu gọi các ban ngành tiếp tục công việc được vạch ra, bàn thảo, và quyết định chung, như trong các biên bản họp đã ấn định.  Ngày hội ngộ đang gần kề, và không bao lâu nữa thì mọi người An Bằng chúng ta sẽ có cơ hội gặp gỡ nhau giữa một không gian quy mô, đầy màu sắc đoàn kết của một dân làng đang sinh sống ở hải ngoại.

Trân trọng kính chào quý vị.

T/M Ban Tổ Chức Hội Ngộ An Bằng Hải Ngoại

Trưởng Ban

(ký tên)

Lê Đức Long