THÔNG BÁO 03 (ANNOUNCEMENT #3)

Về việc Tổ Chức Thi Viết Văn

December 15, 2018

Kính gửi:  Con dân An Bằng sinh sống ở Hải Ngoại:

Kính thưa quý vị:

Để chuẩn bị cho cuộc Hội Ngộ An Bằng Hải Ngoại sắp tới, Ban Tổ Chức sẽ tổ chức một cuộc thi viết văn với chủ đề: Tôi Là Người An Bằng.  Mục đích của cuộc Thi này nhằm tạo cơ hội cho mọi thành phần con dân An Bằng ở hải ngoại chia sẻ kinh nghiệm về cuộc sống cũng như những nét văn hóa và tập quán của quê hương làng nước qua tài năng diễn đạt văn chương của mình.  Thể lệ và những chi tiết về cuộc Thi này được nói rõ trong Đề Án Thi Viết Văn đính kèm.

Ban Tổ Chức Hội Ngộ An Bằng Hải Ngoại kêu gọi tất cả quý vị tham gia để góp phần vào việc giữ gìn văn hóa của quê hương An Bằng chúng ta, cũng như để làm tăng thêm ý nghĩa cho cuộc Hội Ngộ sắp tới.

To prepare for the upcoming An-Bang Abroad Reunion Conference, we are organizing a writing contest with a theme:  I am an An-Bang.  The purpose of this contest is to create opportunities for An-Bang people of all ages who are living abroad to share their experiences about lives as well as the cultures and customs of their homeland through their writing skills.  Rules and details of this writing contest are stated in the attached contest plan.

We would like to invite all An-Bang people to participate to make contributions in preserving the cultures of our homeland village and making the upcoming Reunion more meaningful.

Trân trọng (Sincerely)

Trưởng Ban Tổ Chức HNABHN

(Head of Organizers)

 Lê Đức Long

For rules and prizes, please check the links below:

Đề Án Thi Viết Văn (Tiếng Việt)

Writing Contest Plan (English)