8/22/2015
Họ Hồ An Bằng tại Hoa Kỳ có thư mời cô bác và con cháu nội ngoại về họp vào ngày 6 tháng 9 năm 2015.

Thông Báo:
Họ Hồ Văn, Làng An Bằng

Họ Hồ Văn Làng An Bằng tại Hoa Kỳ tổ chức ngày cháp tại tiểu ban Florida và có lời mời gọi các cô bác và con cháu nội ngoại về tham dự đông đủ.  Ba năm trước, họ Hồ đã chạp tại nhà ông trưởng họ Hồ Quang.  Theo sự nhất trí của kỳ chạp vừa qua, do đời sống hiện tại không đủ điều kiện chạp mỗi năm nên đã quyết định chạp 3 năm một lần.  Năm nay, ông trưởng họ là ông Hồ Kính hợp cùng các cô bác sẽ tổ chức tại hội trường, hầu có đầy đủ tiện nghi thích hợp cho con cháu khắp nơi về dự.

Thời gian:

Ngày 6 tháng 9 năm 2015
Từ 2 giờ trưa đến 6 giờ chiều

Địa điểm:

901 NW 208th Ave.
Pembroke Pines, FL 33029

Thức ăn sẽ order theo số lượng con cháu tham dự.  Tuy nhiên, nếu con cháu cô bác nào có làm phụ thêm được món nào thì tốt món nấy.

Cũng theo chương trình của buổi chạp, ông Hồ Như Hề và ông Hồ Phòng sẽ đứng ra làm gia phả tại đất Hoa Kỳ, vì con cháu sinh ra ở đây ngày càng đông.  Cho nên, họ Hồ cũng kêu gọi cô bác và con cháu, ai có gia đình riêng nên liên lạc với bác Hồ Như Hề để được chỉ dẫn.

Số điện thoại liên lạc với các cô bác đại diện:

Hồ Kính:         386-334-9452
Hồ Phòng:       561-315-5414
Hồ Quang:      954-665-9176

Hay thư về điạ chỉ:

404 Sea Duck Drive
Daytona Beach, FL 32119

Hồ Kính