MIAMI, FLORIDA: Với tinh thần “Ly Hương Bất Ly Tổ”, Họ tộc Lê Văn khai khẩn An Bằng ở hải ngoại đã có buổi chạp vào hôm 24 tháng 7 năm 2022 tại nhà ông trưởng họ Lê Văn Chức.  Buổi họp mặt này đã quy tụ nhiều khuôn mặt trong họ tộc về bên nhau trong tình huyết thống thân thương.  Chương trình gồm có hướng vọng về tổ tiên và hàn huyên tâm sự.  Sau đây là những hình ảnh tiểu biểu được ghi nhận.

Hình: Lê Dương