Kính thưa quý vị con dân An Bằng:

Nhân dịp ngày Hội Ngộ An Bằng Hải Ngoại sắp được tổ chức vào ngày 14 tháng 7 năm 2019 tại Miami, Florida, phân ban Văn Hóa thuộc Ban Tổ Chức ngày Hội Ngộ An Bằng Hải Ngoại muốn ghi lại một số chi tiết liên quan đến quê hương An Bằng chúng ta như sau:

  • Nguồn gốc lịch sử An Bằng
  • Văn hóa và tập tục quê hương An Bằng
  • Các di tích lịch sử của quê hương
  • Thống kê số lượng con dân làng hiện sinh sống ở Hải Ngoại
  • Những thành quả về học vấn cũng như doanh thương mà con dân làng đạt được.

Tất cả những dữ kiện trên sẽ được trình bày tại ngày Hội Ngộ hoặc lưu vào tập Kỷ Yếu để con em chúng ta có thể tìm hiểu và trau dồi kiến thức về quê hương An Bằng của chúng ta.

Để có một số dữ liệu tương đối chính xác, phân ban Văn Hóa kính mong quý vị giúp điền vào PHIẾU dưới đây, cung cấp cho chúng tôi một số thông tin mà quý vị nắm rõ; đồng thời, phổ biến rộng rãi PHIẾU này đến người thân & người Làng và khuyến khích họ tiếp tay giúp đỡ. Vui lòng gửi PHIẾU về trước ngày 30/3/2019: Ban Tổ Chức Hội Ngộ An Bằng Hải Ngoại: HoiNgoAnBang@gmail.com

Xin tải xuống Phiếu Giấy tại đây, in ra, điền vào, chụp hình và gởi về email nói trên: PHIẾU THÔNG TIN.

Ngoài ra, để cho tiện, chúng tôi cũng có phiếu online tại đây.  Nếu điền phiếu này, quý vị không cần phải điền phiếu giấy nữa. Xin nhấn vào link GOOGLE FORM – PHIẾU THÔNG TIN.

Chúng tôi thiết tha kêu gọi quý vị hãy vì tình Quê Hương Làng Nước mà tích cực tham gia công việc chung này nhằm có thể lưu lại những tài liệu giá trị cho con em chúng ta sau này.

Chân thành cám ơn quý vị rất nhiều.

 

Ban Tổ Chức Hội Ngộ An Bằng Hải Ngoại
Phân Ban Văn Hóa