5/30/2015
Cuộc hội ngộ 2015 của dòng họ Phạm – làng An Bằng đã thu hút 198 con cháu nội ngoại, diễn ra tại thành phố Destin thuộc tiểu bang Florida.

Chạp, là một tiếng gọi chung cho sự trở về nguồn gốc.  Ở Việt Nam, hằng năm người ta tụ tập nhau ở nhà thờ họ để mang cuốc đi vun lại mồ mã người qúa vãng, và sau đó bày dọn vài mâm cơm cúng tổ tiên.  Đó là hình thức.  Tổ tiên của người Việt rất khéo léo.  Mượn hình thức để lồng vào mục đích đoàn kết nơi con cháu.  Ở ngày chạp, ta được biết thêm người này người kia trong họ tộc.  Ở ngày chạp, ta học hỏi kinh nghiệm từ những người đi trước.  Ở ngày chạp, ta biết ta có sự liên hệ mật thiết với người đối diện, nối kết từ ông tổ, ông sơ.  Ở ngày chạp, ta tìm lại chính bản thân của mình.  Và như vậy, sự tiếp nối dòng tộc vẫn lưu truyền từ đời này sang đời kia.

Trở về nguồn cội là một bước đi hiển nhiên của một nhóm người luôn nhìn về gốc rễ của mình để rồi tô bồi cho tàng cây càng vững chắc.  Vì vậy, cuộc hội ngộ người thân này cũng nhằm vào mục đích ấy.  Giữa một xã hội quá hối hả, con người có xu hướng chạy theo cho kịp sự tiến hoá của nó.  Lắm khi, nguồn gốc của họ đã không là đề tài chính trong đời sống.  Vậy mà, người An Bằng vẫn trung kiên giữ được nét đặc trưng của họ.  Điển hình, vào các ngày 23, 24, 25, 26 tháng 5 vừa qua, họ tộc Phạm đã có cuộc kết hợp gia đình, gồm có 198 người cùng về mặc lên chiếc áo mang tên “Phamily”.  Những con cháu nội ngoại, dâu rể đã tìm về dòng họ Phạm tại thành phố Dustin, thuộc tiểu bang Florida để tự hào về họ tộc của họ.  Phamily là viết tắc của hai chữ Pham Family – hay Dòng Tộc Họ Phạm.  Họ này là một trong những dòng tộc lâu đời dọn về làng An Bằng để sinh sống, vì sự thuận tiện kinh tế, nhất là nghề biển lẫn nghề nông.  Với An Bằng, sự chân chất của người dân đã giữ chân tổ tiên họ Phạm đến bây giờ.  Hiện diện trong cuộc hội ngộ này có hai ôn lớn tuổi trong họ Phạm, đó là ôn Quế và ôn Thân.

(Hội ngộ lần đầu tiên của họ Phạm: ngày 28 tháng 5 năm 2006)

Khi qua định cư ở xứ người, dòng họ Phạm vẫn thường đoàn kết tìm đến với nhau.  Họ làm theo lời dạy của tổ tiên một cách hiếu nghĩa.  Nhưng, khác với Việt Nam, nơi đây không cho phép họ tổ chức hằng năm.  Được biết, lần đầu tiên Phamily tổ chức chạp ở Hoa Kỳ là vào năm 2006.  Đây là lần thứ hai.  Như vậy mới qúy.  Qúy mới giữ được nét truyền thống của tổ tiên.  Trong kỳ chạp này, họ Phạm đã khôn khéo tổ chức vào dịp lễ tại Peclican Beach Resort.  Con cháu đã có cơ hội vui chơi trên bãi biển để hoài niệm về một bãi biển An Bằng trong tâm trí của họ.  Họ tổ chức những trò chơi làm kéo lại khoảng cách giữa nhiều thế hệ.  Những con cháu sinh ra và lớn lên ở Mỹ đã có dịp tiếp nhận phong tục đáng qúy của thế hệ người lớn.  Một em đã phát biểu, “Để phát triển và gieo hạt Phạm tộc trên xứ sở này, ngày chạp đã rất cần thiết để kéo lại người thân, làm một chuỗi quen biết gần gũi bên họ tộc.”  Vậy phát triển ấy là gì?  Phải chăng là cái thứ tình nghĩa, cái sợi dây liên hệ từ đời này sang đời kia.  Tiếp thu nền văn hoá xứ người mà vẫn giữ được nét riêng của con người Việt Nam, làng xóm An Bằng, tình thân nơi họ Phạm. Chạp là một hình thức để con cháu học hỏi truyền thống lâu đời của cha ông.  Và cuộc hội ngộ này đã là bài học cụ thể làm gương cho con cháu đang lớn lên ở xứ người.

Theo người tổ chức – Phạm Thiên Huynh và Phạm Thanh Hoà, chạp lần sau sẽ vào năm 2020.

ABN

Phamily Reunion 2015

An Bang’s Pham: 198 Pham family members gathered in Destin, Florida for a reunion.
ABN: On May 23 to 26, 2015, the An Bang’s Phamily organized a reunion in Destin, Florida.  There were 198 people attended the event, a form of group vacation.  Beside vacationing at a resort beach, the purpose of this event was to gather all the Phams in honoring their ancestors as well as making a new network in the United States.  Below is an article was written by a Pham member:

What Phamily meant to me.

I think it’s fortunate that we got to experience the same traditions of family reunion, in which it uncovered our imaginations to appreciate what our traditional family reunions and its purposes are.  There is a time of year we often hold these events and call chap in Vietnamese.  To truly understand our Vietnamese An Bang culture without having been in An Bang to live those experiences, we rely on historical information passed on from our parents and generations before.  But as we assimilate to our new home and plant our new roots in the U.S., we do not forget the appreciation we have for where we came from.  This event, took place on May 23 to 26 in Dustin, Florida was a chance for both generations to jell and understand each other.  We have to be accepting in open arms to changes through process of preserving traditional values.  This process, with different perceptions from both generations, can be at times perplexed and thus, could lead towards separation within the Phamily.  However, we learned how to accept each other through understanding.

What’s great about the Pham is that we don’t judge but respect one another despite the differences we have. The virtues of our ancestors is ideal but the same virtues does not transcend assimilation. No one is perfect.  We all have our flaws.  But the important thing is that we must accept and help fix the issues and not just let one branch break away.  Together, we help them stay connected and flourished.  Family reunion to me means togetherness within the An Bang’s Phamily.  The simple fact that each and every one of the Pham took the time to come out here means that we all wanted to be a great family in redefining family values and preserving our traditional Vietnamese culture.  Family reunion gave us a time to reflect and respect those are around us.  This helped us recognize how far and how big our family tree has become.  It also gave us the opportunity to rebuild and create new networks within our family to make the Pham a much better and stronger Phamily.  After the event, we all understand our mission to grow and constantly plant new seeds and allow our roots to embed deeper and deeper in this new great soil.

A Phamily Member