Thư mời Chạp họ Trương Văn 2018
(3 phái An Bằng, Hà Úc, Lượng Viện)

Kính thưa Cô Bác, O Dượng, Anh Chị Em và con cháu họ Trương Văn:

Hằng năm, chúng ta tổ chức lễ Chạp dâng hương để tưởng nhớ trở về nguồn cội của chúng ta.  Xin trân trọng kính mời Cô Bác, O Dượng, Anh Chị Em, Con Cháu Nội trong nước cũng như hải, 29 tháng 7 năm 2018 (nhằm ngày 17/6/18 năm mậu tuất) vào lúc 12 trưa lễ dâng dương cúng cơm tổ tiên tại nhà trưởng họ 4021 sw 139th AVE Davie fl 33330.  Kính mong Cô Bác, O Dượng, Anh Chị Em, Con cháu đến tham dự đông đủ.  Thay mặt trưởng họ Trương Văn Ánh.

Trương Văn Ánh
4021 Sw 139th Ave
Davie, Fl 33330
Phone: 954-401-5244