Hội Đồng Hương An Bằng Southwest Florida
Thư mời Họp: Về việc tổ chức buổi tất niên 2022, thời gian: 6:00 pm ngày 6 tháng 11/2022 tại nhà Anh Chị Cả Hoa địa chỉ: 4367 Teaberry Lane, Fort Myers, FL 33916.

Kinh Thưa quí vị Đồng Hương AB Southwest FL,
Trong thời gian mấy năm qua, chúng ta không tổ chức ngày tất niên vì lý do COVID-19. Hiện nay cuộc sống đang trở lại bình thường, nay ban điều hành sẽ dự kiến tổ chức ngày tất niên vào ngày 8 tháng 1/2023 dương lịch địa điểm: 2250 Broadway Fort Myers, FL để đem lại tình đoàn kết quê hương cho người An Bằng trong khu vực Southwest, Florida. Vậy xin mời quí bác quí anh chị em bỏ chút thời gian đến tham dự buổi họp vào lúc 6:00 PM ngày 6 tháng 11 năm 2022 tại nhà anh chị Cả Hoa nói trên để đóng góp ý kiến cho ngày tổ chức.

Xin thay mặt Đồng Hương An Bằng Southwest, FL

  • Hội Trưởng: Trương Văn Minh, Tel (239) 826-5934
  • Hội Phó: Nguyễn Bá, Tel (941) 786-6006
  • Thư ký: Hoàng Thiệt, Tel (941)451-9955
  • Thủ quỹ: Nguyễn Cả, Tel (662)931-4550