Hội Đồng Hương An Bằng tại Sài Gòn họp tổng kết 2019
Ngày 22/12/2019 tại nhà ông Nguyễn Cường, số 2A Lê Niệm, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh.
HĐH An Bằng tại Sài Gòn họp tổng kết cuối năm 2019.
Chủ trì buổi họp ông Lê Dân trưởng hội, cùng Ban điều hành ban liên lạc và toàn thể bà con tại Sài Gòn.
Nội dung buổi họp

1. Báo cáo tài chính
2. Bầu ban liên lạc nhiệm kỳ mới
3. Xây dựng ý kiến, góp ý về việc chấp nhận người có hoàn cảnh khó khăn được an táng tại nghĩa trang của HĐH tại quê nhà.
4. Xác định chọn ngày tổ chức lễ cầu an đầu năm 2020: Chủ nhật, ngày 09/02/2020 , nhằm ngày 16/01 năm Canh Tý.
5. Sắp xếp phân ban, ban nghi lễ cúng tế cầu an đầu năm.

Tin và hình: Bạch Hồ