Bàn về vấn đề tu sửa và tôn tạo lại một số công trình các di tích của làng đang bị xuống cấp. Đây là phiên họp lần thứ 2, để bỏ sung cho kỳ họp lần thứ nhất vào năm 2016 vừa qua.

 

Theo phiên họp vào ngày 26/8/ Bính Thân, nhằm ngày 26/9/2016, tại đình làng văn hóa An Bằng, Ông Nguyễn Cẩn – Trưởng Ban hương tộc làng văn hóa An Bằng đã nêu ra các công trình cần được tu sửa và tôn tạo như sau:

1. Làm hòn non bộ trước sân đình,dự kiến kinh phí là: 10.000 USD
2. Làm lại cổng Bàu đình, dự kiến kinh phí là: 5.000 USD
3. Làm nhà Thủy tạ ở Bàu đình, dự kiến kinh phí là: 10.000 USD
4. Sơn lại thành đình làng, dự kiến kinh phí là: 5.000 USD
5. Tu sửa lại cây cầu trong Bàu đình, dự kiến kinh phí là: 2.000 USD
6. Đúc đoạn đường lên An Đức Tự, dự kiến kinh phí là: 2.000 USD
7. Sửa lại nhà bếp lăng Ông Ngư, dự kiến kinh phí là: 500 USD
8. Làm lại thành lăng Ngài Phướng, dự kiến kinh phí là: 5.000 USD
9. Trồng thêm một số cây lưu niệm , dự kiến kinh phí là: 1.000 USD.
10. Đúc đoạn đường lên lăng Ông Ngư, dự kiến kinh phí là: 4.000 USD

Tổng kinh phí cho mười công trình nêu trên là : 44.500 USD.

Sau vấn đề đóng góp ý kiến, Hội đồng làng đã thống nhất giảm hai mục không đưa vào thư vận động xây dựng là mục số 9 và mục số 10 (Trồng thêm một số cây lưu niệm, dự kiến kinh phí là: 1.000 USD; Đúc đoạn đường lên lăng Ông Ngư, dự kiến kinh phí là: 4.000 USD).  Như vậy, vận động kinh phí để xây dựng là gồm 8 mục với tổng kinh phí là 39.500 USD.

Sau một thời gian, làng viết thư ngỏ gửi ra Hội đồng làng cũng như con dân của làng làm ăn ở Hải ngoai và khắp nơi trên mọi miền của Tổ Quốc.  Đến nay, số tiền ủng hộ và đóng góp được là :

  • Con dân An Bằng ở Arkansas: 1.000.USD
  • Con dân An Bằng ở Chicago: 3.500.USD
  • Con dân An Bằng ở Mississipi: 500.USD

Tổng cộng : 5.000.USD

Vì vậy, hôm nay vào lúc 8 giờ, ngày 02/6/Đinh Dậu, nhằm ngày 25/6/2017, tại đình làng văn hóa An Bằng, đã diễn ra phiên họp lần hai nhằm triển khai xây dựng và tu sửa lại một số công trình của làng như đã nêu ở phiên họp lần một vào ngày 26/8/ Bính Thân, nhằm ngày 26/9/2016.

Thành phần tham dự:

* Qúy vị bô lão tân và cựu chức sắc của Hội đồng làng trong nước (Ông Hồ Thiết, Ông Hồ Quýnh, Ông Lê Thắng, Ông Trương Khuyến, Ông Nguyễn Danh.. ) và ngoài nước (Ông Lê Hưng và Trần Tiếp, nhưng do bận công việc nên họ không đến).

* Qúy vị đại diện hai tôn giáo (Ông Nguyễn Kính đại diện cho giáo xứ An Bằng, Ông Văn Tấn Diệm đại diện cho khuông hội An Bằng)
* Qúy vị đại diện cho 45 họ tộc (Ông Nguyễn Kính – trưởng họ Nguyễn khai canh; Ông Trương Hùng – họ Trương khai canh; Ông Lê Trọng – trưởng họ Lê Văn khai khẩn; Ông Văn Công Bình – trưởng họ Văn Công khai khẩn và các vị đại diện cho họ Đào khai khẩn )
* Thợ Hòa xây dựng hòn non bộ cùng các ban ngành tân phần của Hội đồng làng đến tham dự đầy đủ.

Chủ trì cuộc họp là đương kim thủ bộ, Ông Trương Mốt, điều hành chương trình là ông Hồ Thành, thư ký là ông Lê Hòa.

Sau hơn hai tiếng đồng hồ thảo luận, Hội Đồng cuộc họp đã thống nhất tiến hành xây dựng và tu sửa lạ hai công trình là: Làm hòn non bộ trước sân đình và sơn sửa lại cổng tam quan của làng, trong tám mục đã nêu ở phiên họp lần một.

Hội đồng cuộc họp đã thống nhất bầu vào ban xây dựng với các vị trí như sau:
* Ban cố vấn xây dựng công trình gồm có: Hội đồng làng và hai tôn giáo (ông Văn Tấn Diệm và ông Nguyễn Kính)
* Trưởng ban xây dựng: Đương kim thủ bộ,ông Trương Mốt.
* Phó ban xây dựng: Hai họ tộc khai canh là ông Nguyễn Kính và ông Trương Hùng.
* Ba họ khai khẩn làm thành viên (mỗi họ cử ra một đại diện để làm thư kí và thủ quỹ.  Về mặt thư kí họ Lê Văn Khai Khẩn đã cử người làm, nhưng về mặt thủ quỹ thì họ tộc Văn Công và Đào từ chối không nhận nên hội đồng làng nhất trí giữ lại thủ quỹ cũ của làng).

* Các thành viên trong ban tân phần của làng là Ban viên.

Trong quá trình khởi công xây dựng và tôn tạo hai công trình trên, Ban xây dựng cũng như hội đồng làng hết sức tha thiết kêu gọi tất cả mọi con dân An Bằng đang làm ăn sinh sống ở khắp nơi trên mọi miền thế giới chung tay ủng hộ đóng góp mỗi người một “viên đá nhỏ” để xây lên hòn non bộ và một “lon sơn nhỏ” để sơn sửa lại cổng tam quan của làng.Đại diện các ban ngành đã kí vào biên bản.  Phiên họp lần hai về xây dựng và tu sửa các công trình di tích của làng đã khép lại vui vẻ trong tinh thần đoàn kết và thành công.

Tin và hình : Lê Bát và Phạm Mạnh