Sáng ngày 12/3/2018 (25 tháng Giêng năm Mậu Tuất), vào lúc đúng 7 giờ 30, tại đình làng, Hội Đồng Làng đã tiến hành phiên họp đầu năm Mậu Tuất -2018.  Thành phần tham dự gồm các bô lão tân và cựu thành phần cùng thư kí.  Nội dung buổi họp như sau:

1. Báo cáo thu chi đầu năm (thư kí Văn Tấn Bình và thủ quỹ Lê Văn Dũng).

2. Đương kim thủ bộ – ông Trương Mốt thôi mãn nhiệm kỳ 2014-2017.

3.Thông qua buổi họp, Hội đồng làng đã thảo luận bàn bạc đưa ra một số nhân sự để đứng vào Ban điều hành làng nhiệm kỳ mới 2018-2021. Dự kiến Hội đồng làng sẽ họp lần hai và lựa chọn những người có năng lực để bầu vào Ban điều hành làng nhiệm kì mới trong một ngày gần đây.

Tin : Lê Bát.