Sáng ngày 22/12/2023(10/11/Quý Mão), tại đình làng.Hội đồng làng và ban cúng tế đã tiến hành lễ Đông chí.Mục đích nhằm tạ ơn với trời đất, các thánh hiền, các bậc tiền bối để quốc thái dân an, mùa màng bội thu, dân chúng bình an.
Thành phần tham dự: Các bô lão, quan viên chức sắc tân và cựu thành phần , đại diện các vạn , phường, họ tộc, tôn giáo.

Ngày Đông Chí là một ngày có nguồn gốc từ lịch thời xa xưa ở Trung Quốc, đánh dấu sự chuyển đổi của mùa Đông trong hệ thống lịch nông của họ. Trong lịch nông của Trung Quốc, năm được chia thành bốn mùa chính, đó là mùa (Xuân, Hạ, Thu và Đông), cùng với tám tiết chính bao gồm (Lập Xuân, Xuân Phân, Lập Hạ, Hạ Chí, Lập Thu, Thu Phân, Lập Đông và Đông Chí).

Ngày Đông Chí thường rơi vào khoảng thời gian từ ngày 21 hoặc 22 tháng 12, khi mà tiết Đại Tuyết đã kết thúc và ngày đêm đang bắt đầu cân bằng lại. Tùy theo múi giờ Đông Á, ngày này có thể kéo dài đến ngày mùng 5 hoặc 6 tháng 1. Trong những ngày này, người Trung Quốc thường tập trung vào các hoạt động truyền thống để tôn vinh sự chuyển đổi của mùa Đông.
Đối với Việt Nam ta, ngày Đông chí là ngày cúng bái ông bà tổ tiên.

Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm, thành công tốt đẹp.

Xem các videos dưới đây:

AA2A80B1-D3B3-47B4-B53B-2F9E71DBBF08 244F072A-BD62-4675-9745-6895334CEB25 8DC46F09-4B65-4681-B862-47E5F840B1DE C45A4217-F03A-42D3-A2AC-5DDCDCC4ECD1 17AB8254-DE17-4C4E-BF01-761CF480BEFE

Thực hiện: Thanh An, Nhật Tường.