Như tháng trước Anbangews đã đưa tin một số hình ảnh về bản vẽ xây dựng lại Bàu đình tâm linh để lấy ý kiến của bà con.  Qua hơn một tháng thu thập ý kiến, hôm nay:

Sáng ngày 28/10/2018, nhằm ngày 20/9/Mậu Tuất.Tại đình trung (nhà thờ 45 chư tộc). Hội đồng làng đã tiến hành phiên họp nhằm thảo luận và bàn về việc xây dựng lại di tích bàu đình tâm linh.

Thành phần tham dự:

  • Ông Hoàng Xuân Thịnh-Đại diện chính quyền xã
  • Ông Văn Đình Năm – Đương kim thủ bộ
  • Ông Văn Tấn Năm và Lê Hồng Phúc-Đại diện Việt kiều ở Hải ngoại
  • Các thôn, 45 họ tộc, các phường. đại diện hội đồng hương ở TP.Hồ Chí Minh, Vũng Rô và thành phố Huế-Đà Nẵng.
  • Đại diện hai tôn giáo và toàn thể quan viên chức sắc tân và cựu thành phần.

Qua thời gian thảo luận và bàn bạc về việc thiết kế bản vẽ cũng như dự trù kinh phí.Hội đồng làng đã thống nhất với các nội dung sau:
1. Bản vẽ chỉ mang tính mô phỏng, khi xây dựng phải thay đổi kiểu dáng, mẫu được ban xây dựng đi chọn lựa thêm và bổ sung, đồng thời sẽ thiết kế lại bản vẽ chi tiết, cụ thể hơn để con dân trong nước và Hải ngoại xem và tham khảo trước khi khởi công xây dựng.                                                                                                                                                                            
2. Tài chính của làng hiện còn sáu trăm triệu đồng không dùng vào việc xây dựng mà dùng để lo việc xuân kỳ, thu tế hằng năm.  Vì vậy, kinh phí xây dựng hơn một tỷ, năm trăm, sáu mươi triệu đồng được thông qua những tấm lòng hảo tâm của mỗi cá nhân, gia đình và tập thể của người con An Bằng ở trong nước cũng như Hải ngoại.  Nếu kinh phí không đủ theo dự án thì ban xây dựng sẽ tiến hành xây dựng theo từng mục của công trình như trong bản thiết kế.
3. Ban xây dựng bàu đình tâm linh gồm những thành phần:
Về phía Hội đồng làng làm trưởng ban: Ông Văn Tiến Nhị
Phó ban gồm hai họ khai canh: Ông Nguyễn Kính và Ông Trương Hùng
Thư ký thuộc họ Lê khai khẩn (trưởng họ tự đề cử 1 người làm thư ký)
Thủ quỹ thuộc họ Văn khai khẩn (trưởng họ tự đề cử 1 người làm thủ quỹ-Ông Văn Công Tuân)
Ban cố vấn gồm Hội đồng làng và hai tôn giáo
Các tiểu ban khác sẽ bầu bổ sung.

Hơn hai tiếng đồng hồ, phiên họp đã diễn ra thành công tốt đẹp trên tinh thần đoàn kết và nhất trí cao.

  

Tin: Lê Bát và Hoàng Tý.