Hội Ngộ An Bằng Hải Ngoại

Tin Tức Quan Trọng:
Theo thông tin của Ban Tổ Chức Hội Ngộ An Bằng Hải Ngoại, về thời gian và địa điểm như sau:
Thời gian July 14, 2019
Địa điểm Fair Expo Center 10901 SW 24 Street Miami, FL 33165

Trong khi chờ đợi Ban Tổ Chức có thư mời và thông báo chính thức, chúng tôi xin chia sẻ thông tin nóng này đến toàn thể con dân An Bằng ở hải ngoại để tiện việc sắp xếp những dự định và để cùng nhau về tham dự cuộc hội ngộ quy mô này.
Chúng tôi cũng xin kêu gọi bà con anh chị An Bằng nên tránh tổ chức các cuộc họp mặt, đám cưới, hay chạp họ vào thời gian nói trên, để cuộc hội ngộ được đông đủ hơn.
Trân Trọng,

Phân Ban Thông Tin Báo Chí
Ban Tổ Chức Hội Ngộ An Bằng Hải Ngoại