Thư mời như sau:

Thừ Mời

Ngày 17 tháng 7 năm 2018

Kính gởi: quý niên trưởng, cùng anh chị em,

Sau thời cuộc 1975, một số người An Bằng đã tản cư như bao nhiêu người Việt khác giữa  vận nước đổi thay.  Tuy nhiên, chuyến vượt biển đầu tiên tại bãi biển An Bằng đã tiềm ẩn những khả năng và cơ hội cho sự thay đổi đáng ghi nhớ trong lịch sử của làng An Bằng.  Vào năm 1978, chuyến vượt biển đầu tiên tại bãi biển An Bằng đã diễn ra, để từ đó, khơi mào cho một phong trào ra đi vĩ đại chưa từng có trong lịch sử của làng.  Lấy đó làm dấu mốc, đến nay, đã trên 40 năm chúng ta đã xa quê và định cư tại xứ người.  Một số anh chị em chúng tôi thao thức có dự định tổ chức một cuộc hội ngộ với quy mô lớn rộng để chúng ta gặp gỡ nhau.  Mục đích của cuộc hội ngộ này là để:

 1. Tìm về với nhau qua tình nghĩa quê hương An Bằng
 2. Chia sẻ kinh nghiệm hội nhập
 3. Ghi nhận những cố gắng, nỗ lực của con em chúng ta
 4. Thể hiện nét đẹp văn hóa của người An Bằng
 5. Tăng thêm sự đoàn kết sẵn có trong nhau
 6. Đánh dấu sự có mặt của người An Bằng tại hải ngoại qua video và hình ảnh, để làm tài liệu nhắc nhở cho các thế hệ sau

Hiện nay, một Ban Liên Lạc (Ban Vận Động) đã được hình thành với nhiệm vụ kêu gọi nhân sự để thành lập Ban Tổ Chức cho sự kiện này.  Qua lá thư này, chúng tôi tha thiết kêu gọi và mời quý niên trưởng cùng các anh chị em cùng sánh vai với chúng tôi trong tinh thần yêu quê hương làng xóm, vào ban tổ chức.  Chúng tôi sẽ có một buổi họp mở rộng với mục đích bầu Ban Tổ Chức vào thời gian và địa điểm như sau:

Thời gian: 30 tháng 7 năm 2018, 10:00 PM EST
Điện thoại viễn liên: 646-941-1150, mã số 488-1469

Chúng tôi tin tưởng vào khả năng và tâm huyết của toàn thể con dân An Bằng và mong mỏi quý vị vào ban tổ chức, mang khả năng và tâm huyết này giúp một tay để An Bằng chúng ta có một cuộc hội ngộ đầy quy mô và ý nghĩa.  Xin thành thật cám ơn sự nhận lời của quý vị.  Kèm theo là bản dự án sơ lược về những hoạt động vế sự kiện này.  Link tại đây: Dự Án Hội Ngộ An Bằng

Meeting Invite

Re: Forming an Organizing Committee for An Bang Reunion – Over 40 Years Living Abroad

July 17, 2018

Dear all An Bang People,

After 1975, sharing the fate of our country, a number of An Bang People migrated to America along with many other Vietnamese.  However, the first boat that successfully escaped from the An Bang Beach underlined potentials and opportunities to the entire An Bang Village that will never be overlooked.  In 1978, the first sea voyage took place, from which, launched a great departure movement unprecedented in the history of the village. Marked to this historical event, up to now, the An Bang People have been away from home and settled in this new land for over 40 years. Some of us are restless and intend to hold a large-scale reunion in recognizing our own history. The purpose of this reunion is to:

 1. Get together in the name of An Bang
 2. Share integration experiences
 3. Recognize the efforts of our children and their success in many professional fields
 4. Highlight the beautiful culture of An Bang village
 5. Increase our united An Bang spirit
 6. Mark the presence of An Bang people through videos and pictures, as a reminder for the next generations.

Currently, a Liaison Committee has been formed in an attempt to invite and recruit personnel to the Organizing Committee for this meaningful event. Through this letter, we earnestly call and invite you, together with us in the spirit of loving the village, to be a member of the Organizing Committee.  We believe in your talents and your desire to contribute to our An Bang People.  With your acceptance, please join us and many other on a conference call to further discuss our reunion project.

Time: July 30, 2018, 10:00 PM EST
Location: Teleconference Call 646-941-1150, code 488-1469

Link to the preliminary project for this event.

Ban Liên Lạc:
Trưởng Ban Văn Đình Xuân 808-469-9254
Mississippi Hoàng Xuân Đắc 662-313-0743
Colorado: Lê Đức Long, PhD 303-507-9345
Chicago, IL Văn Minh Toàn 847-421-9619
Miami, FL Trương Minh Khôi 708-745-8241
Orlando, FL Lê Đức Phiên 321-274-5234
Miami, FL Trương Tấn Quyền 407-480-6797
Michigan Nguyễn Hà 586-556-1507
California Nguyễn Tấn 805-901-4280
Hawaii Trương Chương 808-888-9308
Louisana Lê Minh (Huyền) 985-855-0717
Oklahoma Lê Quốc Kỳ 405-590-7554
S. Carolina Văn Tấn Cường 954-292-2393
Jacksonville Lê Tuyên 904-382-8517
Ocala, FL Nguyễn Khương 352-209-9791
Miami, FL Trương M Cường 772-361-3213
Miami, FL Mạnh Phúc 954-258-0286
Anbangnews Nguyễn Quốc 305-393-3234
Anbangnews Lê Trúc 720-459-2755

Email: hoingoanbang@gmail.com

Meeting Invite in PDF File: https://drive.google.com/open?id=16Dxlt30G42b8uEy2B3iaYvLhaLuPIZDC

ABN Team