Nóng: Hội Phật Tử An Bằng Hải Ngoại thành công bầu ban điều hành mới để tiếp tục hướng đi của hội.

Chùa Hương Hải, Miami, Florida: Trại hè 2021 của Hội Phật Tử An Bằng Hải Ngoại đang diễn ra tại Chùa Hương Hải, thuộc thành phố Miami, tiểu bang Florida.  Trại hè này cũng có cuộc đại hội kỳ 7 để bầu ban điều hành nhiệm kỳ mới.  Theo phóng viên của Anbangnews cho biết, tân ban điều hành đã thành công bầu chọn, như sau:

Tân Ban Điều Hành

Ban Thường Vu, từ trái sang phải: Lê Quyền (phó nội vụ), Hồ Ngọc Tân (hội trưởng), Văn Công Thành (phó ngoại vụ), Nguyễn Thành Trung (thư ký, Văn Thị Hạnh (thư ký), Hồ Thị Hương (thủ quỹ)

  • Hội Trưởng: Hồ Ngọc Tân
  • Phó Nội Vụ: Lê Quyền
  • Phó Ngoại Vụ: Văn Công Thành
  • Thư Ký Việt Ngữ: Nguyễn Thành Trung
  • Thư Ký Anh Ngữ: Văn Thị Hạnh
  • Thủ Quỹ: Hồ Thị Hương

Cuộc đại hội này đã được chứng minh bởi Hội Đồng Tăng Ni An Bằng và các vị cựu hội trưởng, và chứng kiến bởi đông đảo Phật Tử An Bằng.  Được biết, Tân Ban Điều Hành đã mời được các nhân sự trẻ, nhằm hướng đến xây dựng tuổi trẻ trong tương lai.

Ban Điều Hành

Hình ảnh của ngày trại và đại hội hôm này:

Tin & Hình: Hà Nguyễn