Làm việc thiện – phát quà cho cho những họ nghèo ở quê An Bằng