Sáng ngày 10/10/2022, Hội từ thiện An Bằng đã đại diện cho cộng đồng người An Bằng và đội bóng An Bằng FC ở Chicago trao tặng đến đám tang Anh Lê Văn Phi với tổng số tiền là 760 đô( trong đó Cộng đồng người An Bằng: 660  đô, đội bóng An Bằng FC 100 đô ). Với tổng số tiền trên , một phần nào giúp cho gia đình ông bà Bê Đích có thêm phần kinh phí để lo đám tang cho anh Lê Văn Phi. Thay mặt gia đình, ông bà Bê Đích xin tri ân và niệm ân đến tất cả bà con cũng như đội bóng An Bằng FC ở Chicago.

Tin và hình : Thanh An, Lê Bát.