Anbangnews vừa nhận được tin từ nhóm Vận Động Thành Lập Hội Đồng Hương An Bằng Hải Ngoại, xin gởi thông báo đến tất cả bà con An Bằng để chuẩn bị tham dự đông đủ.  Nội dung của tin này như sau:
Xin kính mời toàn thể người An Bằng ở Hải Ngoại vào tham dự buổi họp thành lập Hội Đồng Hương An Bằng Hải Ngoại.
Thời gian: Lúc 9:00 tối, giờ miền đông (Florida)
Thứ Tư, ngày 19 tháng 8, 2020
Địa điểm(online): meet.google.com/yam-whee-stg
Hoặc gọi số : +1 567-351-1245‬ PIN: ‪915 963 817#
Mong tất cả mọi người giúp vận động vào họp đông đủ để xây dựng An Bằng Hải Ngoại.
Xin chân thành cám ơn.
Dear Anbangers, Please join us in the upcoming meeting on forming the An Bang Community Association Abroad.
When: 9:00 PM EST on Wednesday, August 19, 2020
Phone Number (‪US‬) ‪+1 567-351-1245‬ PIN: ‪915 963 817#‬
Please help us remind everyone around you to join the meeting to build the An Bang Community Association Abroad by sharing this info.
Thank you.
Được biết, chương trình họp gồm có những điểm như sau:
  1. Các thành phần tham dự nối kết vào phòng họp, chào hỏi, hàn huyên
  2. Phút tưởng niệm đến Tổ Tiên, cầu gia hộ cho phiên họp
  3. Giới thiệu và kiểm diện thành phần tham dự
  4. Lời mở đầu của vị Điều Hợp Viên Ban Vận Động thành lập HĐHABHN
  5. Bầu Chủ Tọa Đoàn, Thư Ký Đoàn, Thuyết Trình Đoàn, Kiểm Soát Đoàn
  6. Thông qua Bản Dự Thảo
  7. Chính thức công cử Ban Điều Hành Hội Đồng Hương An Bằng Hải Ngoại
  8. Đúc kết của Chủ Tọa Đoàn
  9. Lời cảm niệm của vị Tân Hội Trưởng
  10. Kết thúc – chia tay
Trong những ngày qua, các anh trong Ban Vận Động (bao gồm những đại diện địa phương) đã ráo riết kêu gọi và ước mong một tổ chức chính thức của người An Bằng ở hải ngoại được hình thành.  Với tâm nguyện kết nối và gắn bó lâu dài, một hội đồng hương An Bằng Hải Ngoại sẽ là thành quả cho lòng đoàn kết và tinh thần xây dựng từ nơi tất cả con dân An Bằng đang định cư tại một quốc gia thứ hai.  Được biết, buổi họp kỳ trước đã chưa có sự tham dự đông đủ nên chi nhóm Vận Động đã quyết định dời lại một tháng để tiếp tục kêu gọi, trong lúc bàn thảo kỹ hơn về nội dung của tổ chức.  Lần này, nhóm Vận Động tin tưởng ra sẽ bầu ra được Ban Điều Hành của hội đồng hương.
Bất cử tổ chức nào cũng cần có sự hưởng ứng từ các nhân tài có tâm huyết phục vụ.  Nền tảng này sẽ là điều căn bản để hướng tới một tương lai tươi sáng của người An Bằng.  Vì vậy, nhóm Vận Động đang thiết tha kêu gọi nhân tài khắp nơi hãy tích cực tham gia.  Ngoài ra, đây là công việc chung của người An Bằng, nên chi sự có mặt của tất cả bà con (để bầu cử) sẽ là niềm ước ao và sung sướng cho nhóm Vận Động cũng như thế hệ mai sau của An Bằng tại hải ngoại.  Với mục đích hướng đến xây dựng tuổi trẻ, chắc chắn sẽ có sự ủng hộ nhiệt tình nơi con dân An Bằng ở hải ngoại.
Anbangnews.