Theo thông báo của anh Hồ Ngọc Tân, ban viên thông tin của Hội Phật Tử An Bằng Hải Ngoại (HPTABHN), năm nay Trại Hè An Bằng 2018 sẽ diễn ra tại Tu Viện Mộc Lan thuộc tiểu bang Mississippi vào các ngày 21 đến 24 tháng 7 (ngày thứ Bảy đến ngày thứ Ba).  Thông báo cũng có kêu gọi bà con tranh thủ, sắp xếp thời gian, và đăng ký theo đường dẫn đính kèm.

Brother Tan Ho, a member of Information and Newsletter of the An Bang Buddhist Association Abroad (HPTABHN), has announced that this year’s camp will be held in Magnolia Monastery Center, Mississippi, from July 21st through July 24th.  In the announcement, he also called all An Bang Buddhists to plan on attending and register, following the registration link.

Announcement below:

Kính gởi quý chú bác, anh chị em:
Năm nay, theo một thông báo trước đây, hội chúng ta sẽ tổ chức trại hè tại Tu Viện Mộc Lan vào những ngày 21-24 tháng 7 và sẽ nhiệt tình đón tiếp quý vị cùng về tu học. Để tiện việc sắp xếp, ban tổ chức trại hè 2018 xin kêu gọi tất cả quý vị hãy đăng ký càng sớm càng tốt theo đường dẫn dưới đây. Đăng ký sớm sẽ giúp ban tổ chức chia nhóm, chia phòng và ước lượng số trại sinh tham dự, hầu chuẩn bị phần ẩm thực cho chu toàn. Xin quý vị hãy đăng ký ngay và giúp ban tổ chức phổ biến link đăng ký cho người thân và bạn bè. Xin lưu ý, mỗi người điền một đơn.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScXGB2lafUjUZsbpU2MBOB1YmELvO3kBgz-QECzUevLUFeoqg/viewform

Dear Friends,
As previously announced, the An Bang Buddhist Association Abroad is organizing its 2018 summer camp at Magnolia Grove Monastery on July 21 to July 24. To help the organizers better planning, please fill out the registration form as soon as you can. It should be very quick to do so. Room is limited and will be based on first come first serve. Please register now and widely share the registration link to those may be attending.

Tin: HPTABHN/HNT