9/11/2017

Tin buồn từ tiểu bang Michigan: Một thanh niên An Bằng vừa qua đời ở tuổi 22.

ABN xin đưa tin:

Bạn Nguyễn Bảo (tức James)
Pháp danh: Minh Qúy

Sanh ngày 22 tháng 8 năm 1995 (Ất Hợi)
Nguyên quán An Bằng, Vinh An, Phú Vang, Thừa Thiên Huế

Đã qua đời vào ngày 10 tháng 9 năm 2017 (nhằm ngày 20 tháng 7 năm Đinh Dậu) tại thành phố Sterling Heights, tiểu bang Michigan.

Hưởng dương 22 tuổi

Linh cửu được quàn tại Adragna Obarzanek Funeral Home, 33250 Ryan Road, Sterling Heights, MI 84310, Tel: (586) 939-7200

Chương Trình Tang Lễ:

Thứ Tư 13/09/2017             01:00 PM        Lễ Nhập Quan & Cầu Nguyện
03:00 PM        Thăm viếng

Thứ Năm 14/09/2017        09:00 AM        Cầu Nguyện & Thăm Viếng

Thứ Sáu 15/09/2017          09:00 AM        Cầu Nguyện
12:00 PM        Di Quan – Hoả Táng

Lễ Hoả Táng tai nghĩa trang Resurrection Cemetery 18201 Clinton River Rd., Clinton TWP, Michigan.

Xin cầu nguyện hương linh Minh Qúy sớm về cõi Phật.  Thành kính phân ưu cùng ông bà Chương Dung cùng toàn thể gia đình tang quyến.

 

An Bang Michigan: James Nguyen, of Michigan, has passed away at age 22.

Obituary:

James Nguyen, the son of Mr. Chuong Nguyen and Mrs. Dung Van, has died in Sterling Heights, Michigan.  He was 22.  He is survived by his parents, an older brother, and two older sisters.

Visitation is scheduled on Wednesday 9/13/17 starting at 3:00 PM at Adragna Obarzanek Funeral Home, 33250 Ryan Road, Sterling Heights, MI 84310, Tel: (586) 939-7200.  His remains will be cremated Resurrection Cemetery 18201 Clinton River Rd., Clinton TWP, Michigan.

May he rest in peace.

Tin: Hà Nguyễn, Michigan