9/4/2014

Đua lần thứ 123.

Cuộc đua thuyền truyền thống lần thứ 123 của làng An Bằng đã định vào ngày 12 tháng 5 Âm Lịch, tức tháng 6 ngày 9 năm 2014. Theo tục lệ, làng đã họp lại và đại diện các vùng đã bốc thăm về số thứ tự, số thuyền, màu cờ, và và màu áo. Hôm nay vào lúc 8 giờ 30 sáng ngày 14 tháng 3 năm Giáp ngọ (nhằm ngày 13 / 4 / 2014 ) tại Đình Làng An Bằng, Hội đồng Làng và Ban Tổ chức Lễ Đua Thuyền Truyền Thống Lần Thứ 123 Năm 2014 đã tổ chức cuộc bốc thăm cho các đơn vị và kết quả như sau:

Đầu tiên bắt số thứ tự và số thuyền: Bắc Thượng 3, Trung Hải 1, Định Hải, 2, An Mỹ 4 Về số lượng thuyền: Bắc Thượng – 2 chiếc, Trung Hải – 1, Định Hải 1 chiếc, An Mỹ – 2 chiếc

Về số số thuyện: Bắc Thượng – 1 & 2, Trung Hải – 3, Định Hải – 6, An Mỹ – 4 & 5

Màu Cờ & Màu Áo: Bắc Thượng – Xanh Biển, Trung Hải – Vàng, Định Hải – Xanh Ngọc, An Mỹ – Đỏ

Xin chuyển một số hình ảnh trong phiên họp và 4 Vùng làm Lễ Bốc Thăm. (Thư ký phiên họp ghi nhanh )

Nguồn tin từ: Văn Tiến Nhị

Xin gởi tin tức, bài viết, hoặc ý kiến xây dựng về: anbangeditor@gmail.com