Đội ngũ áo vàng đã đoạt chức Táo Tiền cho cuộc Đua Thuyền Truyền Thống lần thứ 124 của làng An Bằng

Không phụ lòng cổ động viên nhiệt tâm, hai ghe của Bắc Thượng đã đoạt giải nhất và nhì trong Táo Tiền. Kết quả như sau:
Giải Thôn Ghe Số
1 Bắc Thượng 6
2 Bắc Thượng 1
3 Trung Định Hải 4
4 Trung Định Hải 5
5 An Mỹ 2
6 An Mỹ 3

Táo Tiền

Táo tiền bắt đầu từ phút 1:08 , mọi người tua tới khúc đó

Anbangnews 发布于 2017年6月12日周一

Hình: