Vào lúc 1 giờ 30 chiều, ngày 23/01/2024(13/12/QM) tại nhà ông Trương Dũng đã diễn ra buổi lễ bàn giao tân thủ bộ, nhiệm kỳ 2024-2026.
Thành phần tham dự: Đại diện các họ tộc, hai tôn giáo, các phường cùng các quan viên chức sắc tân và cựu thành phần .
Lễ bàn giao diễn ra trong không khí trang nghiêm dưới sự chứng kiến của quý quan viên chức sắc giữa cựu thủ bộ Văn Đình Nhơn và tân thủ bộ Trương Dũng cùng một số đồ vật quý báu của làng được truyền từ đời này sang đời kia.Kể từ nay ông Trương Dũng sẽ là tân thủ bộ của làng An Bằng nhiệm kỳ 2024-2026.Hy vọng làng An Bằng có tân thủ bộ mới và  sang năm mới mọi con dân An Bằng ở khắp nơi trên thế giới bình an, thịnh vượng và thành đạt.


Xem video dưới đây:
28342B88-253A-4350-BF05-A2F8AB98B80C 63B8CC3B-1003-436E-89B0-312E671EA0F9 566E36EF-63DB-475D-8B07-7365F684231E 2FF1CF2C-1B3E-4F9F-A6A9-2255A74584D4
Thực hiện: Thanh An, Tôn Tôn, Nhật Tường.