Vào lúc 0 giờ sáng, ngày 13/01/Giáp Thìn.Tại đình làng An Bằng, Hội đồng làng cùng ban cúng tế đã tiến hành lễ cầu an đầu năm mới.
Thành phần tham dự: các quan viên chức sắc Tân và cựu thành phần cùng ban cúng tế và chủ lễ đương kim thủ bộ Trương Dũng.
Mục đích của buổi lễ cầu an là cầu cho quốc thái dân an, dân chúng bình an, mùa màn bội thu, ấm no và hạnh phúc.
Theo tục lệ, hằng năm vào đầu năm mới làng thường chọn ngày trực trừ để lo lễ cầu an.Tuỳ theo năm mà lễ cầu an diễn ra sớm hay muộn, trong thời gian chưa làm lễ cầu an mọi hoạt động như đám cưới hay đám ma phải im lặng…
Buổi lễ gồm ba phần:

Phân đầu tiên là tế thần hoàng 

Phần hai lễ tế trời , đất, giang sơn, cô hồn

Phần thứ ba là lễ  thả long châu tại bàu đình (    tống đi các uế tạp, xuôi xẻo mang lại bình an, may mắn cho dân chúng )

Thực hiện: Thanh An