Theo truyền thống của làng An Bằng, cứ mỗi đầu năm, từ ngày mồng một đến ngày 15 tháng Giêng, làng sẽ chọn một ngày rơi Trực Trừ để thiết lễ cầu an đầu năm.  Có tất cả 12 trực, mà trực trừ được xem là ngày tốt để khởi hành mọi công việc, với ý nghĩa trừ đi những gì không tốt để mang lại những điều tốt đẹp hơn.  Nếu làng chưa làm lễ cầu an thì tất cả mọi hoạt động của làng chưa có thể diễn ra chính thức.  Gặp trường hợp bất khả kháng thì chỉ hành động trong âm thầm, không có phèng la hoặc trống.

Năm nay, trực trừ rơi vào ngày 13 tháng Giêng.  Vào lúc 1 giờ sáng, Hội Đồng Hương Tộc Làng An Bằng đã làm lễ cầu an theo thông lệ của làng.  Mục đích của lễ cầu an là để cầu cho con dân được bình an, mưa thuận gió hòa, ra khơi vào lộng được yên lành, làm ăn phát đạt, mùa màn bội thu.

Sau đây là lời phát biểu về ý nghĩa của buổi lễ của ông đương kim Thủ Bộ Đặng Thiên.

Được biết, tất cả các hưu cựu làng đã đến tham dự buổi cầu an này.  Sau khi lễ cầu an của làng được diễn ra, thì các thôn, các vùng có thể làm lễ cầu an tương tự tại thôn xóm của mình.  Sau đó, các hoạt động của làng sẽ trở lại bình thường, bắt đầu một năm mới với các công việc của người dân.

Hình & Tin: Văn Thanh An