Hằng năm , cứ mỗi đầu tháng 8 Dương lịch thì làng lại lo việc lễ tế thu.Mục đích là cầu cho mưa thuận , gió hoà, mùa màng bội thu,Quốc thái dân an cho những người con của An Bằng ở khắp mọi nơi trên toàn thế giới.                                                                                                                   Hôm nay, đúng vào lúc 7 giờ, ngày 07/8/2018( nhằm ngày 26/6/Mậu Tuất ).Tại đình làng An Bằng đã diễn ra buổi lễ tế thu thật trang nghiêm dưới sự chủ lễ cựu bộ Ông Hồ Quýnh và ban cúng tế của làng. Ngoài ra, đến dự buổi lễ gồm có: Đại diện các cấp lãnh đạo xã Vinh An: Ông Nguyễn Thành, Ông Phạm Phụng, Ông Hoàng Minh Đức….;Đại diện các trưởng thôn: Ông Nguyễn Chẩn,Ông Nguyễn Lợi,Ông Trương Minh Long;Các họ khai canh Ông Nguyễn Kính;khai khẩn Ông Lê Hà,Ông Văn Công Tuân,Ông Đào Văn Tạo;Đại diện các phường;Hội đồng làng ở Hải ngoại,các cựu thủ bộ, các cựu quan viên chức sắc tân và cựu thành phần cùng các ban ngành đoàn thể khác. Buổi lễ kết thúc vào lúc 7 giờ 45 phút. Sau phần lễ là phần tiệc trà thân mật của hội đồng làng cùng quý vị đại biểu .                                                                                                               Tin : Lê Bát