Tin: Tu Viện Từ Vân – Colorado

Hôm chủ nhật, 24 tháng 8 năm 2014, Tu Viện Từ Vân đã tổ chức lễ Vu Lan với đông đủ (trên 700) chư Tôn Đức và Phật Tử tham dự.  Tu Viện Từ Vân tọa lạc tại 8485 S. Highway 285, Morrison, CO 80465, là trụ sở của Thầy Thích Tịnh Mãn, một người An Bằng xuất gia tại Hoa Kỳ.  Tu Viện Từ Vân cũng là nơi gặp gỡ của nhiều người An Bằng tại tiểu bang Colorado vào những dịp lễ lớn như thế này.

Được biết, trong những năm hành đạo, Thầy Tịnh Mãn đã có một số lượng đệ tử tại gia người Mỹ khá đông và thường xuyên tu học tại tu viện vào mỗi thứ bảy.  Với sự thuần thục hai ngôn ngữ, thầy dễ dàng chia sẻ Phật Pháp với người Mỹ lẫn người Việt.  Nhưng điều quan trọng nhất, thầy vẫn luôn hướng về nguồn gốc An Bằng.

Cung cấp Tin & Hình: Nguyễn Thành Trung