Tin An Bằng; Đầu năm, cầu an, và sự kết chặt tình nghĩa xóm làng.

Lễ Cầu An đầu năm Ất Mùi vào ngày 15 tháng giêng ( 05/3/2015) Tại chùa An Bằng.

Các Phường, Xóm, Họ Tộc, Hội Đồng làng An Bằng và Đạo hữu Phật tử  thuộc Khuôn hội An Bằng và Hà Úc đều tham dự.

Hình: Văn Tiến Nhì: