Lễ Cầu An Đầu Năm Tại Làng An Bằng

Theo thông lệ, mỗi năm Hội Đồng Hương Tộc Làng An Bằng có buổi lễ cầu an đầu năm.  Làng sẽ chọn một ngày rơi vào trực trừ, từ ngày Mồng Một đến 15 tháng Giêng để cử hành buổi lễ này.  Năm nay, trực trừ rơi vào ngày Mồng Bảy, và như vậy, vào lúc 00 giờ, giữa thời khắc linh thiêng đó, một buổi lễ cầu an đã diễn ra tại Nhà Thờ Chư Tôn Tộc.

Đây là buổi lễ có ý nghĩa khá đặc biệt.  Ngoài việc cầu cho quốc thái dân an, người dân An Bằng ở khắp nơi được bình an và ấm no, thì đây là một sự bắt đầu của mọi công việc ở làng.  Nghĩa là, nếu chưa có lễ này thì mọi hoạt động của làng không được diễn ra. Ví như đi biển, đám tang, đám cưới, hay khai trương làm ăn, vân vân.  Nếu bất đắc dĩ phải diễn ra thì không được đánh phèng la rộn ràng, mà chỉ diễn ra trong âm thầm.  Sau lễ này xong, mọi hoạt động sẽ trở lại bình thường.  Đời sống của người dân sẽ bắt đầu một năm mới đầy màu sắc vui tươi.

Buổi lễ được chủ trì bởi ông đương kim Thủ Bộ – Văn Đình Nhơn, tham dự bởi toàn thể Hội Đồng Hương Tộc làng.  Qua đó, ông đương kim thủ bộ có một vài lời chúc tết đến người dân An Bằng ở trong nước cũng như ở hải ngoại.  Lời nhắn nhủ đến với người dân như một tục lệ tốt đẹp mà chỉ có làng An Bằng mới có.  Tiếp lời ông đương kim thủ bộ, ông bộ Hồ Quýnh cũng có vài lời gởi đến người An Bằng.

Video và hình ảnh được ghi nhận bởi phóng viên Anbangnews – Văn Thanh An.