Hằng năm, cứ vào đầu tháng năm Âm Lịch .Ban cúng tế làng An Bằng đã tổ chức lễ cúng âm hồn.Lễ này đã có từ rất lâu khi các ngài tổ phụ của ta khai sinh ra làng An Bằng. Mục đích là cầu cho các vong linh trôi sông, lạc biển không nơi nương tựa được vãng sanh nơi miền cực lạc, thông qua đó cũng cầu cho dân chúng mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, quốc thái dân an.
Thành phần tham dự: Đại diện chính quyền địa phương, hai tôn giáo, các họ tộc, các phường, các vạn, các tiểu thương, các ngư dân cùng các quan viên chức sắc Tân và cựu thành phần.Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm, thành công và mĩ mãn.


Thực hiện: Thanh An, Nhật Tường.